URBAN ASSETS CO.,LTDb>
3/11-12 Sukhumvit 31
Watana Klongtoey Nue,
Bangkok 10110
Tel 02 258 7877 Email : urban_assets@yahoo.com